قیمت متر لیزری

طرز استفاده از تراز لیزری

انواع تراز لیزری : ۱-چرخشی (Rotary) ۲-ثابت درمدل های ثابت معمولا با ایجاد خط کار انجام می شود و در مدل های چرخشی یک نقطه حول محور X,Y چرخیده و در سرعت بالا خط را تداعی می کند. مدل ثابت برای بردهای کمتر از ۶۰ متر(با دیتکتور) طراحی شده و…