قیمت تراز لیزری

طرز استفاده از تراز لیزری

انواع تراز لیزری : ۱-چرخشی (Rotary) ۲-ثابت درمدل های ثابت معمولا با ایجاد خط کار انجام می شود و در مدل های چرخشی یک نقطه حول محور X,Y چرخیده و در سرعت بالا خط را تداعی می کند. مدل ثابت برای بردهای کمتر از ۶۰ متر(با دیتکتور) طراحی شده و…

طرز کار مترهای لیزری

طرز کار مترهای لیزری: مترهای لیزری با ارسال یک پالس لیزر به هدف و اصابت آن به هدف و بازگشت آن به دستگاه اندازه گیری مربوطه را انجام میدهند.زمان پرواز یا زمان رفت و برگشت این پالس برپایه این اصل که سرعت نور در زمین تقریبا مقدار ثابتی میباشد، مبنای…