مشاوره های حرفه ای

مشاوره ی تخصصی کاپرو 

مجموعه ی کاپرو مفتخر است که با ارائه مشاوره های علمی و فنی در جهت خرید ، واردات و تولید ابزار آلات اندازه گیری به هموطنان عزیزی که در جهت بهبود پیشرفت صنعت کشورمان فعالیت دارند کمکی هر چند ناچیز اعطا کند.

ارائه خدمات در این زمینه نیازمند درک دقیقی از ذی نفعان صنعت و تغییر و تحولات آن می باشد که مجموعه ی ما بدون هیچ چشم داشت مالی این را برای کسانی که احتیاج به مشاوره های صحیح دارند انجام می دهد.

هم چنین کاپرو با اتکا به تجربه هایش حوزه ارائه مشاوره را به عنوان تخصص اصلی خود برگزیده است.